“substància / importància / circumstàncies”
“be important or significant”
“something that interests you because it is important or affects you”

La activitat principal de M A T T E R S és la intervenció en el patrimoni arquitectònic; Patrimoni entès com a llegat material i cultural que ha perviscut fins els nostres dies, i que esdevé un bé col·lectiu d’interès social. Entren dins el “paraigües” del patrimoni les edificacions o conjunts catalogats, i també les construccions de caire més tradicional que configuren el patrimoni més proper i més desprotegit, configuradores del caràcter més genuí del territori.

La documentació i divulgació del patrimoni cultural forma part essencial de la nostra activitat. La preservació d’elements patrimonials depèn en gran part de la seva consideració com a béns col·lectius . En aquest sentit participem en la realització d’aixecaments geomètrics, documentació de processos de restauració , estudis previs per a definir intervencions futures proporcionades i redacció de continguts per a publicacions i materials divulgatius adreçats a públic especialitzat i general .

El nucli de l’equip està format per:

 • Clàudia Sanmartí
  Clàudia SanmartíArchitect

  Architect by the ETSAB (2000), Postgraduate in Architectural Restoration: from structural analysis to intervention technologies , writing a Doctoral Thesis in progress, inside the Master “Construction Technology”, specialty restoration and rehabilitation.

 • Clàudia Sanmartí
  Clàudia SanmartíArquitecta

  Arquitecta per l’ETSAB (2000), postgrau de Restauració arquitectònica: de l’anàlisis estructurala les tecnologies d’intervenció, redacció de la Tesi Doctoral en curs, dins el Màster Tecnologia de la Construcció, especialitat restauració i rehabilitació.

 • Clàudia Sanmartí
  Clàudia SanmartíArquitecta

  Arquitecta por la ETSAB (2000), Posgrado en Restauración Arquitectónica: del análisis estructural a las tecnologías de intervención, Tesis Doctoral en curso, dentro del Master “Tecnología de la Construcción”, especialidad en restauración y rehabilitación.

 • Oriol Gili
  Oriol GiliArchitect

  Architect by the ETSAB (2002)- specialty Intervention in built heritage – focused on design and development of exhibition projects.

 • Oriol Gili
  Oriol GiliArquitecte

  Arquitecte per l’ETSAB (2002)- branca d’intervenció en el patrimoni construït – especialista en disseny i desenvolupament de projectes museogràfics.

 • Oriol Gili
  Oriol GiliArquitecto

  Arquitecto por la ETSAB (2002)- especialidad “Intervención en el patrimonio construido” – especialista en diseño y desarrollo de proyectos museográficos.

 • Gemma Serch
  Gemma SerchArchitect

  Architect by the ETSAB (2001) – specialty Intervention in built heritage – Postgraduate in Scientific Museology by the IDEC / UPF, focused in design and development  of exhibition projects.

 • Gemma Serch
  Gemma SerchArquitecta

  Arquitecta per l’ETSAB (2001) – branca d’intervenció en el patrimoni construït – postgrau en Museologia Científica per l’IDEC / UPF, especialista en disseny i desenvolupament de projectes museogràfics.

 • Gemma Serch
  Gemma SerchArquitecta

  Arquitecta por la ETSAB (2001) – especialidad “Intervención en el patrimonio construido – Posgrado en Museología Científica por el IDEC / UPF, especialista en diseño y desarrollo de proyectos museográficos.

This site is registered on wpml.org as a development site.