TALLER DE MAQUETES D’ARQUITECTURA ROMÀNICA I GÓTICA

In General

Veure la reacció dels nens davant de la màgia que suposa passar d’uns plànols bidimensionals a una maqueta tridimensional és un espectacle. Per això no ens vam poder resistir a l’oferiment de l’Escola La Mar Bella per col·laborar en uns taller sobre l’art a través del temps.

En aquest taller, a més, volíem treballar el concepte de la funció estructural com a condicionador de la forma arquitectònica dels edificis. Veure com es fa el pas des de les massisses esglésies romàniques a les esveltes gòtiques. Com el murs gruixuts i opacs que suporten voltes de canó evolucionen cap murs amb grans buits sobre els que recolzen voltes de creueria . Com les empentes contrarestades per pesats contraforts es concentren en els nervis i es contraresten per arcbotants. Com aquests grans buits dels paraments permeten l’entrada de la llum a l’interior dels edificis.

TMRG_2018_00_PMiC

Vam dibuixar els plànols d’una simplificació d’església romànica i església gòtica. Gràcies a l’ajuda del Pau Majó que va fer el desenvolupament de les voltes per tal de tenir els nervis diagonals i les plementeries en veritable magnitud. Aquests plànols van servir de plantilla per anar retallant els elements dels edificis sobre cartó ploma: les façanes, el campanar, la coberta, els arcs formers, els arcs torals, els nervis diagonals, els contraforts i els arcbotants. Es van pintar vitralls de colors sobre paper acetat per col·locar als finestrals. Es van ornamentar els interiors dels paraments i les plementeries, tal i com havien vist a la visita al Museu Nacional de Catalunya (salvant les distàncies …).

Es va plantejar el taller en petits grups que anaven preparant els diversos elements que conformen l’edifici, i finalment es van muntar entre ells per crear les maquetes, això és, la màgia.

Un cop muntades, van poder observar com l’entrada de llum a través dels vitralls, amb l’ajuda de llanternes, inundava l’interior dels edificis de color.
TMRG_2018_01c TMRG_2018_02c TMRG_2018_03c TMRG_2018_04c TMRG_2018_08c TMRG_2018_10